Ffiseg

Is-gategoriau
1.1 Cylchedau Trydanol / Electrical Circuits
  • 1.1 Cylchedau Trydanol / Electrical circuits 1.2 a 1.3 Cynhyrchu Trydan a Gwneud Defnydd o Drydan / Generating electricity and making use of electricity 1.4 Trydan Domestig / Domestic electricity 1.5 Tonnau / Waves
    Cofrestru eich hun
  • 2.1 Pellter, buanedd a chyflymiad / Distance, speed and acceleration 2.2 a 2.3 Deddfau Newton a Gwaith ac Egni / Newton's laws, work and energy 2.5 Ser a Phlanedau / Stars and Planets 2.7 a2.8 Mathau o belydriad a hanner oes / Types of radiation and half life
    Cofrestru eich hun
  • 2.1 Pellter, buanedd a chyflymiad / Distance, speed and acceleration 2.2 a 2.3 Deddfau Newton a Gwaith ac Egni / Newton's laws, work and energy 2.4 Cysyniadau Mudiant Pellach / Further motion concepts 2.5 a 2.6 Ser a Phlanedau a'r Bydysawd / Stars and Planets and the Universe 2.7, 2.8 a 2.9 Mathau o belydriad, hanner oes a dadfeiliad niwclear / Types of radiation, half life and nuclear energy
    Cofrestru eich hun
Hepgor Llywio

Llywio