Uned 1 (Bl 10) Double
(Uned 1 D)

1.1 Cylchedau Trydanol / Electrical circuits 1.2 a 1.3 Cynhyrchu Trydan a Gwneud Defnydd o Drydan / Generating electricity and making use of electricity 1.4 Trydan Domestig / Domestic electricity 1.5 Tonnau / Waves